1
Да разбереш заплатата на колегата си в САЩ се смята за проява на лош маниер. Точно обратното е обаче в Швеция.
Колкото и да са любопитни, американците изглежда се срамуват, когато трябва да попитат за доходите на другите. Социалните последици от това да изглежда, че си вреш носа навсякъде, са прекалено големи, за да бъдат понесени от много хора, съобщава Профит.

Не такъв обаче е случаят в Швеция.

Тази държава дава на гражданите си възможността да разберат само с едно телефонно обаждане данните от данъчната декларация на всеки друг. Тук обаче има и една уловка: човекът, чиято данъчна декларация искате да видите, ще знае, че това сте били вие.

Откритата политика по отношение на заплатите в Швеция показва колко много страната цени доверието и прозрачността, която култивира посредством силен модел за обществено благополучие. Например всички граждани на страната получават универсално здравеопазване; младите родители в Швеция получават 480 дни платен отпуск; а от 2008 г. малката скандинавска държава провежда годишни одиторски проверки на всички компании, чиито служители надхвърлят 25 души, за да гарантира, че няма наличие на различия в заплащането на двата пола.

Ангажираността на Швеция с равенството между гражданите е установила високи нива на доверие както между гражданите помежду им, така и между гражданите и държавата. Доскоро Швеция не информираше гражданите си, когато някой е поискал да види тяхната данъчна декларация. Това е било напълно анонимно.

Данъчната служба в Швеция е една от държавните институции, които се ползват с най-голямо доверие. Гражданите като цяло смятат, че данъчната служба си върши работата коректно и се грижи за техните интереси. Прозрачността спомага за затвърждаване на това схващане – ако всеки може да разбере колко печели другия, в това число политиците и държавните служители, това е сигнал, че федералната агенция като цяло няма какво да крие.

През 2008 г. Швеция прие Закона срещу дискриминацията, според който компаниите с по над 25 служители трябва ежегодно да минават проверки, представляващи проучвания сред служителите, които споделят какви заплати получават. Ако бъде открито разминаване в заплащането между отделните полове и компаниите не положат усилия това да бъде коригирано, те биват принуждавани да плащат глоба.  Сподели

ЛАЙФ Дария Симеонова от ”Откраднат живот” се сгоди
Дария Симеонова обяви в "На кафе", че се е сгодила и показа пръстена.
Хановeрският принц Кристиан се ожени в Перу Семейство Тръмп прегърнати на път за хеликоптера