1
Транспортното министерство стартира проект за електронна платформа за съществуващи и бъдещи телекомуникационни мрежи.

Единен електронен достъп до данни за съществуваща телекомуникационна инфраструктура и за възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални капиталови разходи ще бъде осигурен с проект на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/.

Работата по него започва с подписването на договор за изграждане на ГИС базирана електронна платформа "Единна информационна точка" с финансиране от ОП "Добро управление".

Проектът е на стойност 1 998 668 лв. и се очаква за бъде изпълнен за 12 месеца. Целта на проекта е намаляване на разходите за разгръщане на мрежите, създаване на актуална база-данни за съществуващите и планирани обекти, улесняване на административните процедури за разполагането на мрежите и по-добра координация на строителните и ремонтните дейности.

В рамките на проекта ще бъде създадена софтуерна платформа за обработка и графично представяне на данни. В нея ще бъде обобщена и съществуващата информация за планирани строежи на мрежовите оператори, както и образци на документи, необходими за получаване на разрешения или други актове.

Създадената база данни може бъде интегрирана с наличните бази в МТИТС - железопътна, пристанищна инфраструктура и други. Ще бъдат разработени и внедрени два публични онлайн регистъра.

Първият е за планираните или текущи дейности по разполагане и монтаж на мрежова инфраструктура, а вторият - за обявленията за предоставяне на права за достъп и съвместно ползване на физическа инфраструктура. В рамките на проекта ще бъдат разработени и пет електронни административни услуги.  Сподели

ЛАЙФ Какво не знаем за Адам Драйвър (Кайло Рен)
Междузвездният секссимвол, както от eva.bg наричат Адам Драйвър, все повече разгръща таланта си в многопластовата роля на Кайло Рен от "Междузвездни войни". „Лицето ми прилича на оригами“ – шегува се той. Жена му Джоан, с която са заедно още от студентските години, обаче обожава ръста му от 1,90 м, гарвановочерната му коса, плътните му устни, че дори и големия му нос, пишат от списанието. Вижте снимки на Адам и жена му >> Какво не знаем за него? 1. П
Коафьорката, която прави изкуство Защо се изкушаваме да пием вечерно време