1
Транспортното министерство стартира проект за електронна платформа за съществуващи и бъдещи телекомуникационни мрежи.

Единен електронен достъп до данни за съществуваща телекомуникационна инфраструктура и за възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални капиталови разходи ще бъде осигурен с проект на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/.

Работата по него започва с подписването на договор за изграждане на ГИС базирана електронна платформа "Единна информационна точка" с финансиране от ОП "Добро управление".

Проектът е на стойност 1 998 668 лв. и се очаква за бъде изпълнен за 12 месеца. Целта на проекта е намаляване на разходите за разгръщане на мрежите, създаване на актуална база-данни за съществуващите и планирани обекти, улесняване на административните процедури за разполагането на мрежите и по-добра координация на строителните и ремонтните дейности.

В рамките на проекта ще бъде създадена софтуерна платформа за обработка и графично представяне на данни. В нея ще бъде обобщена и съществуващата информация за планирани строежи на мрежовите оператори, както и образци на документи, необходими за получаване на разрешения или други актове.

Създадената база данни може бъде интегрирана с наличните бази в МТИТС - железопътна, пристанищна инфраструктура и други. Ще бъдат разработени и внедрени два публични онлайн регистъра.

Първият е за планираните или текущи дейности по разполагане и монтаж на мрежова инфраструктура, а вторият - за обявленията за предоставяне на права за достъп и съвместно ползване на физическа инфраструктура. В рамките на проекта ще бъдат разработени и пет електронни административни услуги.  Сподели

ЛАЙФ Дария Симеонова от ”Откраднат живот” се сгоди
Дария Симеонова обяви в "На кафе", че се е сгодила и показа пръстена.
Хановeрският принц Кристиан се ожени в Перу Семейство Тръмп прегърнати на път за хеликоптера