1
Общата стойност на имотите по света през 2016 г. се увеличава за една година до 228 трлн. долара от 217 трлн. долара.
Това изчислява консултантската компания Savills, цитирана от Инвестор. В реално изражение увеличението достига 5% спрямо ръст на световния БВП от 2,3%, сочат данните на компанията.

Глобалните имоти са по-стойностни, отколкото акциите, дяловете и секюритизирания дълг, взети заедно. Тяхната стойност достига малко над 170 трлн. долара през миналата година. За сравнение, стойността на наличното злато в света достига 6,5 трлн. долара, изчислява още компанията. Най-висока е стойността на жилищата – общо 168,5 трлн. долара в световен мащаб.

Оценката за бизнес имотите е 32,3 трлн. долара, а за земеделската земя и горите – 27,2 трлн. долара. Стойността на бизнес имотите обаче нараства с по-бърз темп в сравнение с жилищните имоти – съответно със 7% и 2,8% през 2016 г. спрямо 2015 г. Същевременно стойността на акциите отчита най-силно увеличение – 9% през миналата година.

При приблизително малко над 2 млрд. домакинства по света средната стойност на едно жилище достига около 82 хил. долара през 2016 г., посочва още Savills.

Най-висока стойност имат жилищата в развитите икономики и най-вече в Северна Америка и Европа. Същевременно в Северна Америка се намира само 7% от световното население, но 22% от най-високо оценените жилищни имоти.

В Европа живее 11% от световното население, но там се концентрира 23% от стойността на имотите. Логично най-голям потенциал за растеж имат по-слабо развитите пазари.

В повечето страни от Азия вече е отчетен ръст на цените на жилищата, подобен и по-висок от ръста на БВП на глава от населението.

Най-голям потенциал за увеличаване на стойността обаче има в Африка, предвид че в региона живее 19% от световното население, но стойността на имотите достига само 6% от общата в глобален мащаб.

По-голямата част от жилищата по света са собствени, а като инвестиционни имоти се характеризират около 34% от имотите – такива, които могат да се отдават под наем и да се продават.  Сподели

ЛАЙФ Емилия показа годежния си пръстен
Емилия показа годежния си пръстен от новия си партньор в "Папараци", което ще бъде излъчено в неделя по bTV.
Джулиана Гани с гореща фотосесия сред природата Анна Ермакова - огнената дъщеря на Борис Бекер