1
През първото тримесечие на 2017 г. безработните са 224,4 хиляди, а коефициентът на безработица - 6,9 на сто, съобщи НСИ.
В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. броят на безработните намалява с 55,2 хил., а коефициентът на безработица - с 1,7 процентни пункта. През същия период безработицата намалява в по-голяма степен при мъжете, като коефициентът й достига 6.8 на сто за мъжете и 6,9 на сто - за жените.

От общия брой на безработните през първото тримесечие на 2017 г. 119,0 хил. (53 на сто) са мъже и 105,4 хил. (47 на сто) - жени. От всички безработни 12,5 на сто са с висше образование, 48,7 на сто - със средно, и 38,8 на сто - с основно и по-ниско образование.

През първото тримесечие на 2017 г. продължително безработни (от една или повече години) са 122,2 хил., или 54,4 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 3,7 на сто, като в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. намалява с 1,1 процентни пункта.

По пол коефициентът на продължителна безработица е 3,9 на сто за мъжете и 3,6 на сто - за жените.

От общия брой на безработните 33,0 хил., или 14,7 на сто, търсят първа работа.

През първото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 навършени години е 10,8 на сто (11.1 на сто за мъжете и 10,4 на сто за жените).

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. стойността на този коефициент е по-ниска с 3,1 процентни пункта, като намалението е по-голямо при мъжете в сравнение с жените (съответно 4,7 и 0,7 процентни пункта).  Сподели

ЛАЙФ Вижте Нора Недкова като тийнейджърка
Снимка на "Мис Плеймейт" 2017 г. - Нора Недкова, от тийнейджърските ѝ години се появи в ефира на Канал 3.
Николета: Ще бъда модерна, съвременна бременна Марги Хранова и Константин влизат в ”Капките”