1
АИКБ иска да се премахне минималната работна заплата за цялата страна и да се развие колективното трудово договаряне по икономически дейности.

Това каза председателят на АИКБ Васил Велев на открито за медиите заседание на Управителния съвет на Асоциацията. Според него минималната работна заплата в България съществува само, за да могат политиците и синдикатите да се отчитат на избиратели и членове, че са я увеличили.

Той определи дискусията около минималното възнаграждение като измислен за държавата проблем. България е с петата най-висока минимална работна заплата спрямо брутния вътрешен продукт в ЕС. Производителността на труда в страната е 15,26 на сто от тази в ЕС-28, а възнагражденията са 21,07 на сто от тези за ЕС - 28, което показва, че заплатите изпреварват производителността на труда сравнено с останалите страни в ЕС, каза Велев.

България има и по-висок размер на съотношението компенсация на наетите като процент от БВП от повечето източноевропейски страни, а от всички държави членки на ЕС има най-високия ръст на това съотношение за периода 2005 -2016 година. Той допълни, че в момента под минималната заплата в страната работят стотици хиляди души, които са назначени на половин работен ден, на три четвърти работен ден, а реално работят осем часа. Данните на НСИ показват, че работната сила в България е намаляла със 73 000 през 2016 година, заетите са намелели с 15 000, каза Велев и допълни, че в страната ни все по-малко има кой да работи.

По думите му това е големият проблем, който трябва да се дискутира от цялото общество. Общият брой на хората извън работната сила достига 2 900 000 души, от тях едва 239 000 имат желание да работят.

Председателят на АИКБ цитира данни, според които доходите на работещите в страните от ЕС без регламентирана минимална работна заплата са 1,6 пъти по-високи от тези на трудещите се, където има регламентирана минимална работна заплата, а безработицата е 1,4 пъти по-ниска .

Направените изчисления показват, че средната работна заплата за страните, които нямат регламентирана минимална работна заплата, е значително по-висока от тази в страните, които имат регламентирана задължителна минимална работна заплата, допълни той.

По данни на МВФ България е сред най-потърпевшите от емиграцията от Изток на Запад. Близо 20 милиона души са напуснали Източна Европа за последните 25 години. Най-голям е отливът от Югоизточна Европа - България, Румъния, Хърватия и Албания - към 2012 г. около 16 на сто от населението на тези страни е емигрирало на Запад. България е сред най-засегнатите от емиграцията на Запад страни. Това е намалило растежа на БВП със средно 7 процентни пункта, намалява и производителността на труда, увеличава фискалната тежест и забавя допълнително напредъка в иновациите.

Васил Велев заяви, че в политиката по доходите извънредни мерки в България не са нужни, те растат по-бързо от икономиката.

Необходимите мерки са хората, които имат висше образование в рамките на държавната поръчка, да имат ангажимент да работят в България или в български предприятия за определен период от време. За техническите специалности трябва незабавно да се заделят финансови ресурси за отпускане на стипендии, както за висше, така и за средно професионално образование. Стипендията също да е свързана с ангажимент за работа в България, предлагат от АИКБ.  Сподели

ЛАЙФ Вижте Нора Недкова като тийнейджърка
Снимка на "Мис Плеймейт" 2017 г. - Нора Недкова, от тийнейджърските ѝ години се появи в ефира на Канал 3.
Николета: Ще бъда модерна, съвременна бременна Марги Хранова и Константин влизат в ”Капките”