1
Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2017 г. е 1 281 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 3.5 на сто.

Общият разход на човек от домакинство през първото тримесечие на 2017 г. е 1 133 лв. и се увеличава с 2.1 на сто спрямо същото тримесечие на 2016 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (55.5 на сто), следван от доходите от пенсии (29.1 на сто), от самостоятелна заетост (5.6 на сто) и от социални обезщетения и помощи (3.2 на сто).

Спрямо първото тримесечие на 2016 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 1.6 процентни пункта, а доходът от пенсии нараства с 2.6 процентни пункта.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. доходите се променят: от работна заплата нарастват от 706 на 710 лв. (с 0.6 на сто), от пенсии - от 328 на 372 лв. (с 13.7 на сто), от самостоятелна заетост намаляват от 81 на 72 лв. (с 11.5 на сто), от социални обезщетения и помощи нарастват от 36 на 40 лв. (с 12.8 на сто).

През първото тримесечие на 2017 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5 на сто, а делът на дохода от натура е 0.5 на сто.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.5 на сто), следвани от разходите за жилище (20.1 на сто), данъци и социални осигуровки (13.4 на сто) и разходите за транспорт и съобщения (11 на сто).

Спрямо първото тримесечие на 2016 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 0.6 процентни пункта, за транспорт и съобщения - с 1 процентен пункт, а се увеличават разходите за жилище с 2 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. разходите средно на човек от домакинство по някои видове разходи се променят, както следва: нарастват разходите за: храна и безалкохолни напитки - от 345 на 346 лв. (с 0.3 на сто); жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) - от 200 на 228 лв. (с 13.7 на сто); здравеопазване - от 62 на 67 лв. (с 6.8 на сто); алкохолни напитки и цигари - от 47 на 50 лв. (с 6.4 на сто).

Намаляват разходите за: транспорт и съобщения - от 134 на 125 лв. (с 6.6 на сто); разнообразни стоки и услуги - от 50 на 47 лв. (със 7.2 на сто).  Сподели

ЛАЙФ Вижте Нора Недкова като тийнейджърка
Снимка на "Мис Плеймейт" 2017 г. - Нора Недкова, от тийнейджърските ѝ години се появи в ефира на Канал 3.
Николета: Ще бъда модерна, съвременна бременна Хейгъл показа как се отслабва след раждане