1
Над 1,237 млрд. лева достигат общинският дълг и общинските гаранции в края на първото тримесечие на 2017 г., съобщиха от МФ.

Спрямо края на 2016 г. общинският дълг и гаранциите намаляват с 15,5 млн. лв. заради намаление на вътрешните заеми с 11,4 млн. лв. и на външните заеми с 4,1 млн. лв.

Сегашният дълг е формиран от 564,8 млн. лв. вътрешен (45,6%) и 672,7 млн. лв. външен дълг, като задълженията на Столична община формират 51,7% от общия размер. Според ведомството редица общини подобряват финансовото си състояние като цяло.

Средният дял на приходите в общите постъпления за страната през първото тримесечие запазва относително постоянно равнище - 38,02% спрямо 37,94% за същия период на 2016 г. и 40,07% в края на 2016 г. Приходите превишават разходите към края на първото тримесечие на 2017 г. при 18% от общините. Тази тенденция към края на 2016 г. е била в полза на разходите. Наличните в края на март 2017 г. задължения за разходи към годишния размер на разходите на национално равнище достигат 5,3% (при 5,5% към 31.03.2016 г. и 8,4% към 31.12.2016 г.).

Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 75 (при 86 за същия период на миналата година и 70 към края на 2016 г.). Към края на март 2017 г. в 30 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите надвишава 15 на сто (при 34 общини за същия период на миналата година и 37 в края на 2016 г.).

Просрочените задължения на общините към 31 март 2017 г. са в размер на 185,6 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 175,8 млн. лева. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 137 общини (52% от общия брой). Н

ад 48% или 128 общини от всички завършват първото тримесечие на 2017 г. без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година намаление на просрочените задължения отчитат 36% (95 общини), като общият размер на намалението, реализирано от тях, е 36,6 млн. лв.  Сподели

ЛАЙФ Вижте Нора Недкова като тийнейджърка
Снимка на "Мис Плеймейт" 2017 г. - Нора Недкова, от тийнейджърските ѝ години се появи в ефира на Канал 3.
Николета: Ще бъда модерна, съвременна бременна Марги Хранова и Константин влизат в ”Капките”