1
Критериите за допустимост до схемата за ваучери за малките и средни фирми ще са готови през септември, а за листването на компании на БФБ - до края на годината

Главният директор на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката Ивелина Пенева съобщи пред журналисти, че през септември ще бъдат готови критериите за допустимост по ваучерната схема в рамките на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за малките и средни предприятия /МСП/, а за схемата за листването на компаниите на БФБ до края на годината.

По първата програма се предвижда да има ваучерна схема за ИКТ услуги в подкрепа на МСП, като сега се работи по концепцията за разработването й, а ваучерите ще са до 30 000 лева.

Втората ваучерна схема е насочена към услуги в подкрепа на развитието на капиталовия пазар, като помощта ще е до 100 000 лева, потвърди Пенева. Работи се по първоначална концепция от бюджет 5 млн.евро, който да бъде разпределен под формата на ваучери за МСП, което е допустимо по приоритет 2.1 на втора ос на оперативната програма. По втората схема все още не е определен максимален бюджет.

Пенева направи този коментар, след като връчи допълнително сключените 31 договора по процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" на програмата, които са на обща стойност 11,4 млн. лева.

По схемата се подкрепят проекти, които попадат в една от четирите тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация - информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, биотехнологии за здравословен живот, креативни и рекративни индустрии.  Сподели

ЛАЙФ Най-великите филмови персонажи на всички времена
Има хиляди герои от киното, които трудно можем да забравим. Заради перфектно изградените образи, странните им навици, нечовешките им подвизи.
Какво се крие зад обложките на известни албуми Работи ли диетата ”Зоната” и как