1
По предварителни данни на НСИ през юни индексът на промишленото производство, изчислен от сезонни данни, намалява с 1.4 на сто в сравнение с май 2017 година.

През юни 2017 г. при календарния индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.6 на сто спрямо съответния месец на 2016 година.

През юни увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 1 на сто, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1 на сто, а намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 2.1 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен в добивната промишленост - със 7.6 на сто, и в преработващата промишленост - с 4.9 на сто, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5 на сто.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на основни метали - с 46.6 на сто, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 26.5 на сто, производството на тютюневи изделия - с 20.7 на сто, производството на превозни средства, без автомобили - с 16.8 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.1 на сто.

Намаление е отчетено при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.3 на сто, производството на напитки - с 6.4 на сто, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.5 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.3 на сто.  Сподели

ЛАЙФ Най-великите филмови персонажи на всички времена
Има хиляди герои от киното, които трудно можем да забравим. Заради перфектно изградените образи, странните им навици, нечовешките им подвизи.
Какво се крие зад обложките на известни албуми Работи ли диетата ”Зоната” и как