1
Българска банка за развитие съвместно с международни финансови институции ще стартира в средносрочен план работата по създаването на Фонд за социални инвестиции

Фондът ще инвестира в капитала на социални компании в България. Тази мярка е в изпълнение на приетата от Министерския съвет и разработена от Министерството на икономиката и Министерството на финансите Стратегията 2017 – 2020 на „Българската банка за развитие“ АД.

Създаването на подобен фонд в бъдеще значително ще промени средата за развитие на социалните предприятия у нас. До момента в България липсва подобен източник на финансиране, тъй като подкрепата за социалните предприятия бе основно по линия на грантова помощ от структурните фондове, съобщават от МИ.

Все още се наблюдват различия между държавите-членки на ЕС и страните от Югоизточна Европа, които са резултат от различните условия на достъп до ресурси, предназначени за подкрепа на социалните предприятия. Със създаването на подобни фондове ще се постигне сближаване на равнището на държавите-членки на ЕС по отношение на достъпa до финансиране за предприятията от социалната икономика, казват от министерството.

Съгласно дефиницията на Европейската комисия „социалните предприятия“ се характеризират с наличието на обществени цели, които са причина за тяхната бизнес активност, изразяваща се чрез високи нива на социални иновации, печалбите им се реинвестират предимно с оглед постигането на социални цели или при които методът на организация или собственост отразява мисията на предприятието, като се използват демократични принципи, фокусирани върху социалната справедливост.  Сподели

ЛАЙФ Най-великите филмови персонажи на всички времена
Има хиляди герои от киното, които трудно можем да забравим. Заради перфектно изградените образи, странните им навици, нечовешките им подвизи.
Какво се крие зад обложките на известни албуми Работи ли диетата ”Зоната” и как