1
Броят на депозитите на домакинствата намалява, но общо вложените суми растат. При кредитите има ръст, както в брой, така и като сума, отчете БНБ.
Депозитите на сектори "Нефинансови предприятия" и "Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата" (НТООД)" са 10.640 млн. броя в края на юни 2017 година. Те намаляват с 3.5 на сто спрямо юни 2016 г..

Общият размер на депозитите e 65.432 млрд. лева и нараства с 6.9 на сто на годишна база. В края на юни 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.4 на сто, а размерът им се повишава с 1.1 на сто, отчита БНБ.

Депозитите на сектор "Нефинансови предприятия" са 606 хиляди лева в края на юни 2017 г., като броят им се увеличава с 5 на сто спрямо края на същото тримесечие на 2016 година. В края на второто тримесечие на 2017 г. тези депозити са в размер на 19.632 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 9.7 на сто. Спрямо края на март 2017 г. броят им нараства с 1.5 на сто, а размерът им - с 2.3 на сто.

В края на второто тримесечие на 2017 г. броят на депозитите на сектор "Домакинства и НТООД" е 10.034 милиона лева като намалява на годишна база с 3.9 на сто. Размерът на тези депозити е 45.800 млрд. лв. в края на юни 2017 г., като нараства с 5.7 на сто на годишна база. В края на юни 2017 г., спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.6 на сто, а размерът им се повишава също с 0.6 на сто.

В края на юни в банките е имало 743 депозити на домакинства с размер над един милион лева всеки. В тях е имало спестени общо над 1.809 млрд. лева, съобщава Централната банка. В 1239 депозита с размер между 500 хиляди и един милион лева домакинствата са оставили на съхранение в банките общо над 851 милиона лева. В 7532 депозита с размер между 200 и 500 хиляди лева домакинства са събрали два милиарда и 84 милиона лева. В депозити между 100 и 200 хиляди лева са събрани над шест милиарда лева, а в депозити между 50 и 100 хиляди лева на влог се държат над 7.2 милиарда лева.

Кредитите на сектори "Нефинансови предприятия" и "Домакинства и НТООД" са 2.765 млн. броя към края на второто тримесечие на 2017 г. На годишна база броят им нараства с един процент. Общият им размер e 50.370 млрд. лева, като се повишава с 3.5 на сто годишно. В края на юни 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези кредити се понижава с 0.04 на сто, а размерът им се увеличава с 1.3 на сто.

Кредитите на сектор "Нефинансови предприятия" са 152 хил. броя в края на второто тримесечие на 2017 г. Броят им нараства на годишна база с 9.3 на сто, а размерът е 31.102 млрд. лева и нараства с 2 на сто. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор "Нефинансови предприятия" нараства с 3.7 на сто, а размерът им - с 0.5 на сто.

В края на юни 2017 г. броят на кредитите на сектор "Домакинства и НТООД" се увеличава с 0.5 на сто на годишна база, като достигат 2.614 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 6 на сто, достигайки 19.268 млрд. лева. В края на юни 2017 г. в сравнение с края на март 2017 г. броят на тези кредити намалява с 0.3 на сто, а размерът им се увеличава 2.6 на сто.

Домакинствата имат 321 кредита с размер над един милион лева, като в тях дължат на банките 497 милиона лева. В 790 кредита с размер между 500 хиляди и един милион лева домакинствата трябва да връщат на банките над 546 милиона лева, информират от БНБ.  Сподели

ЛАЙФ Най-великите филмови персонажи на всички времена
Има хиляди герои от киното, които трудно можем да забравим. Заради перфектно изградените образи, странните им навици, нечовешките им подвизи.
Какво се крие зад обложките на известни албуми Работи ли диетата ”Зоната” и как