1
Около 10 хиляди човека се очаква да бъдат обучени за нуждите на работодателите в сектори във високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост.
Те ще бъдат обучени по процедура "Специфични обучения" по ОП "Развитие на човешките ресурси" /ОПРЧР/, съобщи пред журналисти зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която откри информационен ден по тази процедура, както и по схемата "Подкрепа за предприемачество" от оперативната програма.

Русинова уточни, че в подкрепа на нуждите на работодателите да обучат своя персонал са отделени 10 млн. лв. По думите й за първи път в рамките на оперативната програма се подкрепят тези предприятия.

Тя допълни, че независимо от благоприятната тенденция за ниска безработица на пазара на труда - около 5,9 на сто по данни на Евростат, остава голямото предизвикателство с липсата на квалифициран персонал. До момента всичко, което се е финансирало през държавния бюджет и през ОПРЧР, е свързано с обучения, съобразно Закона за професионалната квалификация, а сега за пръв път се дава възможност на работодателите да обучат хора, съобразено със специфичната поточна линия и услугите, които представят.

Зам.-министърът се надява да бъдат активирани и безработни, като даде за пример учители по математика, физика, биология и химия, които са регистрирани в бюрата по труда. Те имат математически умения и могат да се реализират в ай ти сектора.

По другата схема по предприемачество се дава възможност на центрове за професионално обучение, социални партньори, финансови и нефинансови институции да направят своите консорциуми на местно ниво, за да обучават желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност.

Отделени са 5 млн. лв., които са разпределени според шестте региона за планиране, като целта е да няма струпване на консултантски услуги само в големите градове. Ролята на проектите е да се издирят хора, които имат желание за собствен бизнес, като целта е в момента, в който стартира микрокредитирането за предприемачество, да има готов набор от минимум 1500 бизнес идеи.

Приоритет са младежите и особено тази група от тях, които са безработни. Микрокредитирането ще започне в началото на следващата година и за него могат да кандидатстват както заети, така и безработни.

Ще се подкрепят и съществуващи микро и малки предприятия, като условието е да съществуват не повече от две години на пазара.

За микрокредитирането са отделени 70 млн. лв., като 12,5 млн. от тях са само за младежи до 29 години. Минималният кредит е 5000 лв., а максималният - 50 000 лв., а лихвата за кредитите ще е под пазарните.  Сподели

ЛАЙФ Напусна ни актрисата Мариана Аламанчева
Тъжната вест бе съобщена на страницата на Сатиричен театър "Алеко Константинов" във Фейсбук.
Лиз Хърли (52) показа, че целите бански са секси Михаела Филева с нов мъж до себе си?