1
НСИ отчете ръст на индустрията, строителството и търговията през юли спрямо предходния месец.
По предварителни данни на Националния статистически институт през юли индексът на промишленото производство, изчислен от сезонни данни, се увеличава с 0.2 на сто в сравнение с юни. През юли 2017 г. при календарния индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.2 на сто спрямо съответния месец на 2016 година.

През юли 2017 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.5 на сто, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 3.4 на сто, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарни данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 6.3 на сто, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4 на сто, и в добивната промишленост - с 0.8 на сто.

По предварителни данни на Националния статистически институт през юли индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, е с 0.6 на сто над равнището от предходния месец. Календарните данни показват нарастване от 7.9 на сто на строителната продукция през юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

През юли индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 1.5 на сто, докато от гражданското/инженерното строителство намалява с 0.7 на сто.

На годишна база увеличението на строителната продукция през юли, изчислено от календарни данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където нарастването е от 15.9 на сто, но при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление от 0.9 на сто.

По предварителни сезонни данни на Националния статистически институт през юли оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.3 на сто спрямо предходния месец. През юли 2017 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарни данни, бележи ръст от 2.4 на сто в сравнение със същия месец на предходната година.

През юли 2017 г. се наблюдава по-значително увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с разнообразни стоки - с 2.2 на сто, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1 на сто, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.6 на сто. Намаление е регистрирано при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.8 на сто, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.8 на сто, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.8 на сто.

През юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 20.3 на сто, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 18.1 на сто, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7.9 на сто. Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 17.1 на сто, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 4.1 на сто.  Сподели

ЛАЙФ Напусна ни актрисата Мариана Аламанчева
Тъжната вест бе съобщена на страницата на Сатиричен театър "Алеко Константинов" във Фейсбук.
Лиз Хърли (52) показа, че целите бански са секси Михаела Филева с нов мъж до себе си?