1
НСИ отчете ръст на индустрията, строителството и търговията през юли спрямо предходния месец.
По предварителни данни на Националния статистически институт през юли индексът на промишленото производство, изчислен от сезонни данни, се увеличава с 0.2 на сто в сравнение с юни. През юли 2017 г. при календарния индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.2 на сто спрямо съответния месец на 2016 година.

През юли 2017 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.5 на сто, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 3.4 на сто, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарни данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 6.3 на сто, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4 на сто, и в добивната промишленост - с 0.8 на сто.

По предварителни данни на Националния статистически институт през юли индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, е с 0.6 на сто над равнището от предходния месец. Календарните данни показват нарастване от 7.9 на сто на строителната продукция през юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

През юли индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 1.5 на сто, докато от гражданското/инженерното строителство намалява с 0.7 на сто.

На годишна база увеличението на строителната продукция през юли, изчислено от календарни данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където нарастването е от 15.9 на сто, но при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление от 0.9 на сто.

По предварителни сезонни данни на Националния статистически институт през юли оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.3 на сто спрямо предходния месец. През юли 2017 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарни данни, бележи ръст от 2.4 на сто в сравнение със същия месец на предходната година.

През юли 2017 г. се наблюдава по-значително увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с разнообразни стоки - с 2.2 на сто, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1 на сто, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.6 на сто. Намаление е регистрирано при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.8 на сто, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.8 на сто, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.8 на сто.

През юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 20.3 на сто, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 18.1 на сто, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7.9 на сто. Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 17.1 на сто, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 4.1 на сто.  Сподели

ЛАЙФ Президентът Радев заведе дъщеря си на театър
Президентът на България Румен Радев и Дарина Радева уважиха откриването на "Софийски театрален салон 2018".
Шведската принцеса Адриен стана инстаграм звезда Златка Райкова се сгоди в ”Като две капки вода”