1
Българската банка за развитие /ББР/ отчита нетен финансов резултат преди данъци и на индивидуална база в размер на 25,254 хил. лева към 30 септември.
Нетният доход преди обезценка достига 33,615 хил. лева, с което отбелязва ръст от 15 на сто на годишна база.

Заделените през деветте месеца допълнителни обезценки срещу поет риск са в размер на 10,158 хил. лева.

Оперативните разходи са с 16 на сто под бюджетираните, като икономии се отчитат по всички контролирани подбюджети.

Балансовото число на банката към 30 септември достига 2,197,055 хил. лева. Ключовото и заложено като цел в стратегията на банката съотношение на индиректното и мандатно кредитиране към директни кредити бележи съществено подобрение, достигайки 49 към 51, при 40 към 60 към 31 декември 2016 г.

Привлечените от международни финансови институции средства достигат 749,186 хил. лева.

С подписването на договора за финансиране с китайската Ексим банка на 28 септември 2017 г. годишният план на ББР по тази балансова позиция е на практика изпълнен, отбелязват от Банката.

Интензивно се развива програмата за разширяване на индиректното кредитиране, в която партньор на ББР е Европейската инвестиционна банка (План "Юнкер").

След като са били одобрени първите десет банки партньори, предстои фактическото стартиране на кредитния процес.

Банката изпълнява проектите си по внедряване на Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9.  Сподели

ЛАЙФ Бременната Кейт облече любимо розово палто
Принц Уилям и съпругата му Катрин пристигнаха в Ковънтри за специални двойните тържества.
Хали Бери показа всичко и нищо на червения килим Нотка расизъм около българската снаха на Джордан