1
Министерството на финансите преотвори емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 март 2025 г.
Емисиятабеше пусната в обращение на 27 септември 2017 година. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството. На проведения на 4 декември аукцион са пласирани успешно ДЦК за 80 млн. лв., с което обемът на емисията достигна 250 млн. лева.

Среднопретеглената доходност възлезе на 0,36 процента, като в сравнение с предходния аукцион за емисията намалява с 6 базисни пункта. Отчетеният на аукциона спред спрямо германските федерални облигации в този матуритетен сегмент е в размер на 37 базисни пункта, като се запазва спрямо предходния аукцион.

Общият размер на подадените поръчки достигна 138,00 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,73. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 52,64 %,  следвани от пенсионните фондове с 26,06 % и гаранционните фондове с 21,30 %.  Сподели

ЛАЙФ Президентът уважи 75-ия рожден ден на Стефан Данаилов
Множество звезди и личности от политиката уважиха празничната програма в Народния театър "Иван Вазов", посветена на Стефан Данаилов.
Двойничка на Бионсе: Феновете й ме преследват Даян Крюгер пропуши заради филмова роля