1
ЕК е решила да прекрати процедурата срещу България по повод прилагането на директивата за автоматичен обмен на данъчни становища в ЕС. Размаха ни пръст за прането на пари
Комисията приветства мерките от нашата страна, Кипър и Португалия. Със същото решение е открита процедура срещу Белгия. Държавите в ЕС трябваше да въведат тези мерки до 31 декември миналата година.

Новите правила са предвидени така, че да помогнат за ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция.

В същото време Европейската комисия приканва настоятелно България, Кипър, Гърция, Люксембург, Малта, Холандия, Полша и Румъния да приложат директива за борба с изпирането на пари в националното си законодателство. Новите правила на ЕС ще укрепят действащите изисквания за борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма.

Всички държави в ЕС трябваше да въведат тази директива до 26 юни. Посочените осем държави не са уведомили комисията за предприети мерки за прилагане и законопроектите им все още се разглеждат в рамките на националните законодателни процедури. Затова, след като даде възможност на тези държави да представят съображенията си в отговор на официалните уведомителни писма, изпратени през юли, комисията настоятелно призовава тези държави да вземат необходимите мерки за пълното спазване на директивата.

Ако през следващите два месеца тези държави не приведат законодателствата си в съответствие с правото на ЕС, комисията може да се обърне към Съда на ЕС, се отбелязва в съобщението.  Сподели

ЛАЙФ Емилия показа годежния си пръстен
Емилия показа годежния си пръстен от новия си партньор в "Папараци", което ще бъде излъчено в неделя по bTV.
Джулиана Гани с гореща фотосесия сред природата Анна Ермакова - огнената дъщеря на Борис Бекер