1
През ноември основният лихвен процент на БНБ остава нула процента, а лихвите по банковите депозити и кредити са без особени промени.

През ноември 2017 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00 на сто. В сравнение с ноември 2016 г. и октомври 2017 година ОЛП запазва нивото си, съобщава Българската народна банка, цитирана БТА.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за фирмите в левове през ноември 2017 г. в сравнение с ноември 2016 г. спада с 0.04 процентни пункта /пр.п./ до 0.24 на сто, а по тези в евро - с 0.17 пр.п. до 0.08 на сто.

В сравнение с октомври 2017 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.06 проценти пункта, а по тези в евро - спада с 0.31 пр.п.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява на годишна база за домакинствата с 0.31 пр.п. до 0.19 на сто, а по тези в евро - с 0.27 пр.п. до 0.20 на сто.

На месечна база, в сравнение с октомври 2017 г. , средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.01 пр.п., а по тези в евро намалява с 0.02 пр.п.

През ноември 2017 г. средният лихвен процент по кредитите на фирмите до един милион евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2016 г. с 0.64 пр.п. до 3.90 на сто, а по тези, договорени в евро, с 0.75 пр.п. до 3.44 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите над един милион евро, договорени в левове, спада на годишна база с 0.32 пр.п. до 3.35 на сто, а по тези, договорени в евро, спада също с 1,86 пр.п. до 2.99 на сто.

През ноември 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с ноември 2016 г./ на годишна база/ с 0.64 пр.п. до 8.14 на сто, а по тези в евро - с 0.69 пр.п. до 4.98 на сто.

При жилищните кредити в левове той намалява с 0.77 пр.п. до 3.79 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.98 пр.п. до 4.11 на сто.

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през ноември 2017 г. в сравнение с ноември 2016 г. намалява с 0.15 пр.п. до 13.61 на сто, а по овърдрафта в евро нараства с 0.50 пр.п. до 9.46 на сто.
 Сподели

ЛАЙФ Златка, Маги и Камелия заедно на Playboy партито
Playboy организира грандиозно парти в столичен клуб.
Ивайла Бакалова показа горещо тяло на плажа Луиза и Мартин на бар за 37-ия му рожден ден