1
Контролът над безработните, който френското правителство планира да засили, е разпространена практика в Европа.
Франс прес, цитирана от БТА, представя някои механизми за контрол и санкции в пет страни: Германия, Великобритания, Дания, Швеция и Португалия.

ГЕРМАНИЯ

Безработните подписват договор, включващ задължения (активно търсене на работа, приемане на всякаква подходяща работа) и предвиждащ санкции. При краткосрочно безработните всеки пропуск означава спиране на помощите за срок, който може да достигне 12 седмици, и дори пълното им прекратяване в случай на повторно нарушение.

Дългосрочно безработните, чиито помощи са малки, санкцията е намаление на изплащаната сума за срок от 3 месеца. Помощите на безработни под 25 години се замразяват за 3 месеца в случай на нарушение. Безработните имат право на ваканция от три седмици годишно, но не могат да заминат без разрешение от консултанта си.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Безработният първо се явява на интервю в бюрото по труда Джобсентър плюс (Jobcentre Plus). Той подписва споразумение за етапите, през които ще трябва да премине, за да си намери работа, и за броя на часовете седмично, които ще посвети на това. Изплащането на помощи може да бъде спряно, ако получателят им не спазва ангажиментите си "без основателна причина".

Освен това безработният трябва най-малко на две седмици да се среща с консултант, на който да се отчита за положените усилия за намиране на работа. Този режим на санкции е довел до спрени плащания на обща стойност 132 милиона британски лири (около 150 милиона евро) през 2015 година, според официален доклад.

ДАНИЯ

В страната на "гъвкавите осигуровки" всеки безработен, който се е осигурявал във фонд за безработица (което не е задължително), може да получава в продължение на две години 90 процента от заплатата си, изчислена въз основа на дванайсетте най-големи месечни възнаграждения през последните две години, но не повече от 2500 евро на месец. Месечните плащания не намаляват постепенно.

В замяна на това той е длъжен да се явява редовно в бюрото по труда, да участва в курсове за квалификация, да кандидатства по обяви за работа (най-малко две седмично) и да приеме първото предложение след предизвестие от 24 часа. В случай на отказ помощите му се спират.

Ползващият помощи трябва да проверява обявите за работа най-малко на седем дни и да следи всеки ден електронната си поща, защото е длъжен да отговори на повикване за следващия ден. При две нарушения за 12 месеца му се прави забележка, но на третото е изключен от списъка с ползващите помощи и може да си върне правата едва след като е работил 300 часа в рамките на три месеца.

Ако безработният не се отзове на повикване, губи помощите си, докато не се яви в бюрото по труда. Той се явява на интервю за оценка след три месеца получаване на помощи, а после след шест месеца. В случай на съмнения или на доказани нарушения на своите задължения, безработният може напълно да бъде лишен от помощи.

ШВЕЦИЯ

Безработен, вписан в Националната агенция по заетостта, който се е осигурявал най-малко една година, получава помощи в продължение на 300 дни (пет дни седмично). През първите 200 дни му се изплащат 80 процента от заплатата, след това получава 70 процента, но не повече от 910 крони (90 евро) на ден за първите 100 дни, а после - по 760 крони (77 евро).

С изключение на извънредни обстоятелства (грижа за дете или за несамостоятелен възрастен), той е длъжен да приеме всяка работа на разстояние, което му позволява да се прибира всяка вечер вкъщи. След "разумен срок от време" е длъжен да приеме работа, която му позволява да се прибира у дома само един път седмично.

Той е длъжен и да представя ежемесечно по имейл доклад за дейността си, като изброява какви работни места е търсил през изтеклия месец. Ако не направи това, получава предупреждение и след петия път е изличен от списъка с безработните и може да кандидатства за помощи едва след като е работил известно време.

В случай че откаже предложение за работа, не се яви на повикване или на квалификационен курс, три предупреждения са достатъчни за изваждането му от списъците, като помощите му се спират за 45 дни още след първото предупреждение.

ПОРТУГАЛИЯ

Докато търсещият работа получава помощи за безработица, той е длъжен да приема подходящи позиции или да премине квалификационен курс, съответстващ на неговия профил. Освен това той трябва да е в състояние да докаже, че активно търси работа и трябва да се подлага на мерките за контрол на агенциите по труда. Все пак, от 2016 година не е длъжен да се явява в бюрата по труда, за да докаже, че търси работа.

В случай, че не спазва тези изисквания, безработният може да изгуби помощите си. От догодина правителството реши да засили контрола, за да се бори с измамите. Предвижда се съгласуване на постъпващата информация от службата, изплащаща помощите, и Института по професионална квалификация и заетост.  Сподели

ЛАЙФ Златка, Маги и Камелия заедно на Playboy партито
Playboy организира грандиозно парти в столичен клуб.
Ивайла Бакалова показа горещо тяло на плажа Луиза и Мартин на бар за 37-ия му рожден ден