1
Управителният съвет на БНБ даде разрешение лихтенщайнското дружество Novito Opportunities Fund AGmvK да придобие Общинска банка.
Зад Novito Opportunities Fund AGmvK стои българското дружество "Инса Ойл".

Сделката е за 3 880 388 броя безналични акции, които представляват 67,64% от вписания акционерен капитал, в размер на 57 362 810 лева, на "Общинска банка" АД.

Дружеството е учредено съгласно законодателството на Лихтенщайн и е регистрирано в Търговския регистър на Лихтенщайн. То представлява алтернативен инвестиционен фонд съгласно законодателството на Княжеството, лицензиран и надзираван от Financial Market Authority - Орган за надзор на финансовите пазари на Княжество Лихтенщайн, уточняват от централната банка.

От БНБ посочват, че всички акции от капитала на Novito Opportunities Fund са собственост на CAIAC Fund Management - дружество, учредено съгласно законодателството на Княжество Лихтенщайн, което е алтернативен инвестиционен фонд, лицензиран и надзираван от Органа за надзор на финансовите пазари на Княжество Лихтенщайн.

Централните банкери са издали предварителното одобрение, след като са направили анализ на заявеното намерение по критерии, заложени в Закона за кредитните институции, и на база представените от Novito Opportunities Fund документи и допълнителна информация. БНБ е провела консултации с Органа за надзор на финансовите пазари на Княжество Лихтенщайн, направила е справка с информацията в публичните регистри, и в регистрите, поддържани от БНБ, както и предоставената от Държавна агенция "Национална сигурност" информация.

В централната банка са установили, че емитираните от заявителя инвестиционни дялове без право на глас са придобити от дружеството "Инса Ойл" ООД. От БНБ уточняват, че заявителят е уведомен, че конвертиране на инвестиционни дялове без право на глас, емитирани от него, в акции с право на глас в Novito Opportunities Fund, като лице, упражняващо контрол и влияние върху придобиваната банка, може да се извършва само след предварително одобрение от централната банка.

Разрешение на сделката вече даде Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която прецени, че придобиването на Общинска банка от Novito Opportunities Fund няма да доведе до годсподстващо положение на банковия пазар.

Акционерният капитал на „Общинска Банка“ АД е разпределен между Столичната община, която притежава 67,64%, разпределен в 3 880 388 броя акции, 9,97% от капитала (571 924 акции) е собственост на ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД и 8,635% (495 348 акции) са притежание на „Атоменергоремонт“ АД. Останалата част от акциите на „Общинска Банка“ АД се притежават от други 28 акционери (общини и юридически лица), като никой от тях не притежава повече от 6% от капитала на дружеството.

Вчера БНБ разреши вливането на СИБАНК в ОББ
 Сподели

ЛАЙФ Бременната Кейт облече любимо розово палто
Принц Уилям и съпругата му Катрин пристигнаха в Ковънтри за специални двойните тържества.
Хали Бери показа всичко и нищо на червения килим Нотка расизъм около българската снаха на Джордан