1
НСИ отчете за декември известно увеличаване на промишленото производство и на търговията на дребно при свиване на продукцията в строителния сектор.
Това е пореден знак за стабилизация на икономическата експанзия в България през последното тримесечие на миналата година след нарастване на БВП на годишна база с 3,9% през периода юли  - септември.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се повиши през декември с 0,7% спрямо ноември, когато нарасна 0,8 на сто. На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се повиши за втори пореден месец с 2,0%, отстъпвайки от солидните нива над растеж с над 4% през летните месеци на 2017-а година.

Въпреки това промишлеността в нашата страна се подобрява за единадесети пореден месец, след като за последно производството излезе на негативна територия през януари 2017-а година, когато се сви с 1,0 на сто.

През декември увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1,5% и в добивната промишленост - с 0,7%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено слабо намалени с 0,2 на сто.

На годишна база производството в преработващата промишленост нараства с 5,2%, но при спад с 5,25 в добивната промишленост и с 5,1% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор “Строителство“ бележи понижение за втори пореден месец, намалявайки през декември с 3,0% спрямо ноември, когато се понижи с 1,6 на сто. Продукцията от гражданското и инженерно строителство се сви с 3,8%, а при сградното строителство - с 2,3 на сто. На годишна база строителната продукция бележи понижение през декември с 4,1% след растеж със 7,4% през предишния месец.

Това представлява първо влошаване в строителството от началото на предходната година (от януари и февруари 2017-а година, когато строителството се сви съответно с 8,0% и с 0,1%). Трябва обаче да се има предвид сезонният фактор, тъй като през зимните месеци е нормално да има известно отслабване на строителната активност. НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през последния месец на 2017 година.

През декември оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, се повиши с 0,5% спрямо ноември, когато нарасна с 0,6%, докато на годишна база растежът на търговския оборот се ускори до 4,9% от 3,8% месец по-рано.
 Сподели

ЛАЙФ Най-великите филмови персонажи на всички времена
Има хиляди герои от киното, които трудно можем да забравим. Заради перфектно изградените образи, странните им навици, нечовешките им подвизи.
Какво се крие зад обложките на известни албуми Работи ли диетата ”Зоната” и как