1
Подкрепена от траен икономически растеж, заетостта в ЕС е продължила да нараства по-силно от очакваното през третото тримесечие на 2017 година.
Безработицата е спаднала още повече, сочат данните от най-новият тримесечен преглед на заетостта и социалното развитие в Европа, представен от Европейската комисия.

Заетостта в ЕС е нараснала с 1,7 % в сравнение с година по-рано. Това означава, че още 4 млн. души (2,7 млн. от тях - в еврозоната) са си намерили работа. Постоянните работни места и заетостта на пълно работно време са допринесли най-много за това увеличение.

В периода между третото тримесечие на 2016 г. и 2017 г. броят на наетите на работа с постоянни договори е нараснал с 2,8 млн души. Това увеличение е три пъти по-голямо от увеличението на броя на временните договори (900 000). Броят на работещите на пълно работно време е нараснал с около 3 млн. - до 181 млн. души, а броят на работещите на непълно работно време се е увеличил с около 300 000 - до 42,7 млн. души.

Равнището на заетост във възрастовата група 20-64 години в ЕС се увеличава постоянно през последните три години, като през третото тримесечие на 2017 г. е било най-високото досега - 72,3 %. Въпреки това се запазват големи различия между отделните държави членки. Равнищата на заетост варират от 58 % в Гърция до 82 % в Швеция.

Докладът също така показва, че безработицата в ЕС доближава със стабилно темпо равнищата отпреди кризата. Броят на безработните е намалял с около 8,6 млн. души в сравнение с пика на безработицата през април 2013 г., като е останал под 18 млн. души през декември 2017 г. Това е най-ниското равнище от ноември 2008 г.  Сподели

ЛАЙФ Най-великите филмови персонажи на всички времена
Има хиляди герои от киното, които трудно можем да забравим. Заради перфектно изградените образи, странните им навици, нечовешките им подвизи.
Какво се крие зад обложките на известни албуми Работи ли диетата ”Зоната” и как