1
Комисията за защита на конкуренцията препоръча да се измени или отмени глава 10 "Топлоснабдяване" от Закона за енергетиката.
 Това стана ясно от публикувано решение от 12. 02.2018 година. Това е трето подобно решение на регулатора от 2010 година досега, с което се иска промяна в нормативната уредба на Топлофикация-София.

Препоръките на КЗК засягат два основни проблема – насърчаване на конкуренцията на пазара на производство, пренос и доставка на топлинна енергия и на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия, както и защита на интересите на битовите и стопанските потребители на топлинна енергия.

Конкретно се препоръчва подобряване точността на разпределението на доставената в сградата топлинна енергия и преминаване от сегашната система за изчисляване към система с топломери, монтирани в абонатната станция.

Иска се още забраняването на начисляване на лихва за плащане, изчислено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия. Трябва да бъде отменена и забраната за изключване на радиатори от сградната инсталацияу, искат още от КЗК.

Препоръките са отправени до Народното събрание и Министерството на енергетиката.  Сподели

ЛАЙФ Най-великите филмови персонажи на всички времена
Има хиляди герои от киното, които трудно можем да забравим. Заради перфектно изградените образи, странните им навици, нечовешките им подвизи.
Какво се крие зад обложките на известни албуми Работи ли диетата ”Зоната” и как