1
След последното си проучване на банковия сектор през 2008 година, КЗК реши да направи ново и иска съдействието на обществото за това.
Решението е във връзка с наблюдавания процес на консолидация в банковия сектор и измененията в нормативната уредба. Комисията за защита на конкуренцията съобщава, че внимателно наблюдава конкурентната среда на този пазар и следи публично достъпните факти и обстоятелства, имащи отношение към правоприлагането на ЗЗК.

Събраната към момента информация, поражда необходимост от ново по-задълбочено изследване на конкуренцията при предлагането на банкови услуги, което да анализира настоящите пазарни процеси и идентифицира евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на конкурентната пазарна среда.

С цел да повиши ефективността на извършваните действия и в рамките на законовите си правомощия, КЗК ще изиска актуална информация от компетентните държавни органи и съответните браншови организации. Социално-икономическата значимост на този сектор изисква детайлно и отговорно проучване, поради което КЗК призовава обществеността за активно съдействие при предоставянето на всякаква информация и данни във връзка с настоящото производство.  Сподели

ЛАЙФ Катрин засия в зелено за Деня на Свети Патрик
В събота светът отпразнува Деня на Свети Патрик. В Лондон принц Уилям и съпругата му Катрин се включиха в честванията за националния празник на Ирландия.
Тайните на най-влиятелните жени Как да мерим правилно кръвното си налягане