1
Европейската икономика се развива силно и положителните икономически очаквания се съчетават с подобрен пазар на труда и социалното положение.
Европейската комисия представи днес годишния си анализ на икономическото и социалното развитие на държавите в ЕС, включително напредъка в прилагането на препоръките за отделните страни и оценка на възможните икономически дисбаланси.

Това отразява реформите, предприети от държавите в ЕС през последните години, и предоставя възможност за по-нататъшно укрепване на устойчивостта на икономиките и обществата. Възстановяването на икономиката не се отразява еднакво на всички европейци, а структурните слабости възпрепятстват растежа и сближаването в някои държави. Затова страните от ЕС трябва да укрепят допълнително основите на своите икономики, се посочва в съобщението на ЕК, цитирано от БТА.

Днешните 27 доклада по държави (за всички страни от ЕС с изключение на Гърция, която е в програма за стабилност) предоставят годишен анализ за икономическото и социалното състояние в страните от ЕС, включително напредъка в изпълнението на препоръките за отделните държави през годините. Този анализ се основава на диалог на техническо и политическо равнище с държавите, както и със заинтересованите страни на всички равнища, като част от Европейския семестър за съгласуване на политиките.

За 12 държави, избрани през ноември миналата година за задълбочен преглед, докладите включват оценка на възможни макроикономически дисбаланси. Тази година се обръща внимание на анализа на предизвикателствата, свързани с уменията, и начина, по който системите за социална защита действат на национално равнище. Данните от социалния показател също се използват за проследяване на заетостта.

Напредък по препоръките за отделните страни

Както всяка година, докладите по държави оценяват напредъка в преодоляването на основните икономически и социални предизвикателства, и в прилагането на досегашните препоръки за отделните държави. Държавите в ЕС постигнат поне "известен напредък" по повече от две трети от препоръките.

Изпълнението на реформата е стабилно в някои ключови области. От началото на европейския семестър през 2011 г. държавите в ЕС постигнаха най-голям напредък в областта на финансовите услуги, както и при фискалната политика и управлението на финансите. Значителен напредък бе постигнат и при разглеждането на достъпа до финансиране, в законодателството за защита на заетостта и по отношение на трудови договори.

Комисията прие днес и работната програма за подкрепа на структурните реформи през тази година, която ще предостави подкрепа на държавите за предприемане на необходимите промени. През тази година ще бъдат подкрепени повече от 140 проекта в 24 държави от ЕС.

Насочване към макроикономически дисбаланси

През ноември миналата година ЕК започна задълбочени прегледи за 12 държави, за да оцени дали те изпитват макроикономически дисбаланси. Дванайсетте държави, които бяха оценени задълбочено през тази година, имаха дисбаланси или прекомерни дисбаланси миналата година.

Комисията заключи, че 11 от 12-те държави са изправени пред дисбаланси или прекомерни дисбаланси. Обобщение на резултатите от задълбочения преглед: Хърватия, Кипър и Италия изпитват прекомерените икономически дисбаланси. България, Франция, Германия, Ирландия, Холандия, Португалия, Испания и Швеция изпитват икономически дисбаланси.

За България, Франция и Португалия се наблюдава понижение от прекомерни дисбаланси миналата година. Словения не изглежда изложена на икономически дисбаланси. За България и Португалия ЕК подчерта, че са необходими допълнителни усилия за постигане на трайна промяна на дисбалансите.

Следващите стъпки

Очаква се Съветът на ЕС да обсъди докладите и резултатите от задълбочените прегледи. Отделни еврокомисари ще посетят държавите в ЕС, за да се срещнат с правителствата, националните парламенти, социалните партньори и други заинтересовани страни, за да обсъдят докладите.

Държавите следва да представят приоритетите си за икономическа и социална политика в своите национални програми за реформи и програми за стабилност (които определят бюджетните приоритети) до средата на април.

Комисията препоръчва тези програми да бъдат изготвени с подкрепата на националните парламенти и на всички заинтересовани страни, например социалните партньори, местните власти и представители на гражданското общество. През май ЕК ще предложи нови препоръки за отделните държави.  Сподели

ЛАЙФ Максима посрещна Рания с яркожълта рокля в Хага
Нидерландската кралица Максима събра погледите в яркожълта рокля по време на гала вечеря в Хага, на която посрещна йорданската кралица Рания.
Селена събра негативни коментари с плажни снимки Кейт облече резедав пролетен ансамбъл