1
Малко над 2,789 млрд. лв. общо има в Сребърния фонд към края на февруари 2017 г., става ясно от отчетните данни на Министерството на финансите.

От тази сума 2,785 млрд. лв. са оформени в годишни депозити в Българска народна банка (БНБ) с решения на Управителния съвет на фонда. Според данните към края на 2017 г. във фонда е имало 2,785 млрд. лв.

Трансферираните през февруари средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 2,03 млн. лв. Както през последните няколко години, така и към края на февруари 2018 г. парите за пенсии са с нулева доходност.

Консервативната инвестиционна политика, с която се управлява фондът обаче, осигурява постигането на положителна реална доходност, т.е. на доходност, надхвърляща темпа на инфлация за определен период.

От създаването си през 2008 г. до настоящия момент акумулираният ресурс на фонда се намира в отделна сметка в Българската народна банка. По този начин фондът представлява част от международните валутни резерви на страната и се управлява съгласно Закона за БНБ, което гарантира, че принципите на надеждност, ликвидност и диверсификация са спазени по всяко време.

Казано иначе, Централната банка управлява парите при минимално възможен инвестиционен риск, което при равни други условия съответства на относително по-ниско ниво на доходност в сравнение с частните институционални инвеститори.  Сподели

ЛАЙФ Катрин засия в зелено за Деня на Свети Патрик
В събота светът отпразнува Деня на Свети Патрик. В Лондон принц Уилям и съпругата му Катрин се включиха в честванията за националния празник на Ирландия.
Тайните на най-влиятелните жени Как да мерим правилно кръвното си налягане