1
VIVACOM отчете резултатите си от 2017 година в Интегриран годишен доклад.
Данните сочат, че за пета поредна година компанията запазва лидерско място на българския  пазар с общи приходи от 890 милиона лева, което е 1.6 % повече спрямо 2016.

Телекомът отбелязва и устойчив ръст от 2.7% в Коригираната EBITDA. Компанията продължава да увеличава пазарния дял по приходи от мобилни услуги, като в края на 2017 г. постига 29%. Към края на 2017 г. общият брой на клиенти на мобилни услуги е 3 085 000, като се отчита ръст на дела на клиентската база на абонаментен договор - 89% спрямо 87% в края на 2016 година.

Телекомът постига и най-добър баланс в сравнение с останалите оператори на пазара при преносимостта на мобилни номера с привлечени над 147 хиляди абоната за годината. Делът на приходите от мобилен интернет в общите приходи от мобилни услуги продължава да се увеличава, като за четвърто тримесечие на 2017 година достига 37% спрямо 33% за същия период на 2016 г.

Принос за този ръст има и постигнатото от компанията 99% покритие на населението и 90,77% на територията на страната с 4G технологията, която позволява високоскоростна интернет връзка в мобилна мрежа. За сравнение, в края на 2016 година отчетеното от компанията покритие беше 87% от населението и 48.64% на територията.

Компанията успява да запази устойчиво ниво на средномесечните приходи от потребител (ARPU) въпреки силната конкуренция на пазара – 11.4 лева за четвърто тримесечие на 2017 г. В края на 2017 г. VIVACOM отново е лидер в доставката на фиксиран интернет с общо 480 000 абонати спрямо 437 000 за 2016 г. 54% от всички потребители на фиксиран интернет използват оптичната мрежа на телекома, осигуряваща скорости до 900 Mbps.

В края на 2017 г. броят на покрити с оптична мрежа домакинства достига близо 1 130 000. През изминалата 2017 година телекомът включи в покритието на оптичната мрежа 4 нови града – Дупница, Перник, Търговище и Велико Търново. Допълнително, повече от 40 населени места или близо 57 000 домакинства имат достъп до Fiber Net чрез оптична мрежа, изградена във FTTc топология.

VIVACOM остава и най-предпочитаният IPTV оператор, запазвайки водещ пазарен дял в предоставянето на най-модерната телевизионна услуга – интерактивна телевизия (IPTV) - 61%. Зрителите с платена TV услуга са се увеличили от 410 000 през 2016 до 447 000 в края на 2017 г. Паралелно с отчетената положителна тенденция, телекомът реализира и по-висок дял на зрителите, ползващи интерактивна телевизия - 46% в сравнение с 42% в края на 2016 г.

Увеличаващото се привличане на нови абонати е обусловено от повишеното търсене на висококачествени услуги, богато съдържание и интерактивни функции, допринасящи за положително потребителско изживяване. В инвестиционната си политика през 2017 г. телекомът запазва фокуса си върху инфраструктурата, инвестирайки в разширяване на покритието и подобряване на капацитета, устойчивостта и дългосрочната ефективност както на мобилната, така и на фиксираната мрежа.

Общата стойност на инвестициите през 2017 г. е 181 милиона лева, като от тях 73% са вложени в развитие и поддържане на мрежовата инфраструктура на телекома. Фокус на компанията и през следващата година ще бъде развитието на инфраструктурата й в съответствие с бързо навлизащите нови технологии и приложения, както и високото качество на предоставяната услуга. Оптичната мрежа също остава приоритет за телекома с разширяване на покритието й с нови десетки хиляди домакинства.  Сподели

ЛАЙФ Максима посрещна Рания с яркожълта рокля в Хага
Нидерландската кралица Максима събра погледите в яркожълта рокля по време на гала вечеря в Хага, на която посрещна йорданската кралица Рания.
Селена събра негативни коментари с плажни снимки Кейт облече резедав пролетен ансамбъл