1
По предварителни данни на НСИ през януари индексът на продукцията в сектор "Строителство" изчислен въз основа на сезони данни, е с ръст от 5.1% на месечна база
 Календарни данни показват увеличение от 24.2 на сто на строителната продукция през януари 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

През януари индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е над равнището от предходния месец, като нарастването на продукцията от сградното строителство е с 5.3 на сто, а от гражданското/инженерното строителство - с 4.8 на сто.

На годишна база ръстът на строителната продукция през януари, изчислен от календарни данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 31.6 на сто, а при гражданското/инженерното - с 15.5 на сто.  Сподели

ЛАЙФ Катрин засия в зелено за Деня на Свети Патрик
В събота светът отпразнува Деня на Свети Патрик. В Лондон принц Уилям и съпругата му Катрин се включиха в честванията за националния празник на Ирландия.
Тайните на най-влиятелните жени Как да мерим правилно кръвното си налягане