1
Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Итал Фууд“ ЕАД в размер на 71 842 лв.
Производството в Комисията е образувано по искане на „Ню Бейкъри“ ООД с твърдения за заблуждаваща реклама на продуктите брускети „Maretti“ и увреждане на доброто име на подателя на искането.

В производството е установено, че през м. юни 2017 г. ответното дружество е изпратило писмо до дистрибутор на „Ню Бейкъри“ ООД, в което се твърди, че подателят на искането и неговият дистрибутор са извършили нарушения на правата на индустриална собственост на „Итал Фууд“ ЕАД.

Като конкретни нарушения са посочени действията по разпространение на продуктите брускети “Krambals”, които според „Итал Фууд“ ЕАД използват елементи от регистрирани негови обекти на интелектуална собственост. След извършено проучване Комисията приема, че писмото в своята цялост съдържа констатации от „Итал Фууд“ ЕАД, представляващи твърдения, които не отговарят на обективната действителност.

От фактическа страна е установено, че към момента на изпращане на писмото до съответния адресат не е налице влязло в сила решение на компетентните административни и съдебни органи, с което се установява нарушение на разпоредбите на ЗМГО и ЗЗК от страна на„Ню Бейкъри“ ООД.

По този начин се стига до увреждане на доброто име на подателя на искането, като му се приписват извършени нарушения, които не са установени по надлежния ред. Основната цел на въпросното писмо е да въздейства спрямо адресата на писмото, като го подтикне да преустанови всякакви действия, свързани с реализацията на продукция с името „Bruschetta Krambals”.

Подобно поведение на ответника следва е недобросъвестно спрямо „Ню Бейкъри” ООД и е от естество да увреди неговите интереси. Въз основа на гореизложеното, Комисията приема, че от страна на „Итал Фууд“ ЕАД е изпълнен съставът на разпоредбата на чл. 30 от ЗЗК.  Сподели

ЛАЙФ Максима посрещна Рания с яркожълта рокля в Хага
Нидерландската кралица Максима събра погледите в яркожълта рокля по време на гала вечеря в Хага, на която посрещна йорданската кралица Рания.
Селена събра негативни коментари с плажни снимки Кейт облече резедав пролетен ансамбъл