ТУРНИРИ НА ПОРТО (ПОРТ)

26.09.2017 | Кръг 2
21.11.2017 | Кръг 5
06.12.2017 | Кръг 6