ТУРНИРИ НА РБ ЛАЙПЦИГ

19.08.2017 | Кръг 1
27.08.2017 | Кръг 2
08.09.2017 | Кръг 3
16.09.2017 | Кръг 4
19.09.2017 | Кръг 5
23.09.2017 | Кръг 6
01.10.2017 | Кръг 7
14.10.2017 | Кръг 8
21.10.2017 | Кръг 9
28.10.2017 | Кръг 10
04.11.2017 | Кръг 11
18.11.2017 | Кръг 12
25.11.2017 | Кръг 13
02.12.2017 | Кръг 14
09.12.2017 | Кръг 15
12.12.2017 | Кръг 16
17.12.2017 | Кръг 17
13.01.2018 | Кръг 18
20.01.2018 | Кръг 19
27.01.2018 | Кръг 20
03.02.2018 | Кръг 21
09.02.2018 | Кръг 22
19.02.2018 | Кръг 23
25.02.2018 | Кръг 24