ТУРНИРИ НА СЕН ЕТИЕН

05.08.2017 | Кръг 1
12.08.2017 | Кръг 2
19.08.2017 | Кръг 3
25.08.2017 | Кръг 4
10.09.2017 | Кръг 5
16.09.2017 | Кръг 6
24.09.2017 | Кръг 7
01.10.2017 | Кръг 8
14.10.2017 | Кръг 9
20.10.2017 | Кръг 10
29.10.2017 | Кръг 11
05.11.2017 | Кръг 12
17.11.2017 | Кръг 13
24.11.2017 | Кръг 14
28.11.2017 | Кръг 15
03.12.2017 | Кръг 16
10.12.2017 | Кръг 17
15.12.2017 | Кръг 18
20.12.2017 | Кръг 19
14.01.2018 | Кръг 20
17.01.2018 | Кръг 21
21.01.2018 | Кръг 22
27.01.2018 | Кръг 23
03.02.2018 | Кръг 24
09.02.2018 | Кръг 25
17.02.2018 | Кръг 26
25.02.2018 | Кръг 27