ТУРНИРИ НА ХЕТАФЕ

20.08.2017 | Кръг 1
27.08.2017 | Кръг 2
08.09.2017 | Кръг 3
16.09.2017 | Кръг 4
21.09.2017 | Кръг 5
24.09.2017 | Кръг 6
30.09.2017 | Кръг 7
14.10.2017 | Кръг 8
21.10.2017 | Кръг 9
29.10.2017 | Кръг 10
03.11.2017 | Кръг 11
18.11.2017 | Кръг 12
27.11.2017 | Кръг 13
03.12.2017 | Кръг 14
09.12.2017 | Кръг 15
17.12.2017 | Кръг 16
20.12.2017 | Кръг 17
06.01.2018 | Кръг 18
12.01.2018 | Кръг 19
19.01.2018 | Кръг 20
28.01.2018 | Кръг 21
04.02.2018 | Кръг 22
11.02.2018 | Кръг 23
19.02.2018 | Кръг 24
25.02.2018 | Кръг 25
28.02.2018 | Кръг 26
03.03.2018 | Кръг 27
10.03.2018 | Кръг 28
17.03.2018 | Кръг 29
02.04.2018 | Кръг 30