1
Мини "Марица-Изток" ЕАД-Раднево сключи договор за застраховане на имуществото си.
Това показва справка за сключени договори по смисъла на Закона за обществените поръчки.

Застраховане на имуществото е разпределено в 4 обособени позиции.

Обособена позиция №1 - Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“;

Обособена позиция №2 - Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-север“;

Обособена позиция №3 – Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-3“;

Обособена позиция №4 - Застраховка на имуществото на Управление.

Начинът на изпълнение е чрез издаване на застърахователни полици. Общата сума на договора е над 1.2 милиона лева.  Сподели

ЛАЙФ Най-големите провали на семейни снимки
Семейните снимки често се превръщат в досадно задължение, когато трябва да се подредим по ръст или да позираме в еднакви дрехи...
Красавиците на СССР през 1989 година 13 правила, които всяка дама трябва да спазва