1
Разследват бившия мениджър на "Петрокелтик България", Дейвид Фрейзър Арчър, OBE, съобщават от компанията.
"Петрокелтик" започна съдебно производство в Шотландия, за да потърси отговорност за нанесени значителни щети от бившия мениджър на "Петрокелтик България".

В това шотландско съдебно производство "Петрокелтик" е получило временни разпореждания от заседание на Съда в Единбург, с които да се попречи на прехвърляне на собствеността върху имуществото на Дейвид Арчър в Шотландия и е разрешило претърсването на имуществото му с цел съхраняване на документи, които могат да бъдат от значение за производството пред шотландския съд.

Върховният съд на Англия и Уелс в подкрепа на шотландското производство срещу Арчър също е издал заповед за блокиране на активи в цял свят, което предотвратява прехвърлянето на активите на Арчър по света.

По информация на "Петрокелтик" в България също са започнали разследвания, вследствие на оплаквания до българските власти във връзка с твърденията, които представляват предмет на производствата на "Петрокелтик" срещу Арчър в Шотландия.

"Петрокелтик" добива природен газ от три блока в шелфа на Черно море - "Галата", "Калиакра" и "Каварна".  Сподели

ЛАЙФ Най-големите провали на семейни снимки
Семейните снимки често се превръщат в досадно задължение, когато трябва да се подредим по ръст или да позираме в еднакви дрехи...
Красавиците на СССР през 1989 година 13 правила, които всяка дама трябва да спазва