• AXN White

  Петък, 28 Април

 • 00.30 - Спасението; сезон 1, епизод 7, 2013
 • 02.50 - Как да ни се размине за убийство?; сезон 3, епизод 9, криминален, драма, САЩ, 2016
 • 05.00 - Телешоп
 • 07.00 - Телешоп
 • 12.00 - Родина; сезон 6, епизод 18, драма, семеен, Канада, 2012
 • 13.00 - Телешоп
 • 13.15 - Скрити доказателства; сезон 3, епизод 5, криминален, драма, САЩ, 2013
 • 14.15 - Спасението; сезон 1, епизод 7, 2013
 • 16.30 - Родина; сезон 6, епизод 18, драма, семеен, Канада, 2012
 • 17.30 - Скрити доказателства; сезон 3, епизод 5, криминален, драма, САЩ, 2013
 • 18.30 - Скрити доказателства; сезон 3, епизод 7, криминален, драма, САЩ, 2013
 • 19.25 - Родина; сезон 7, епизод 1, драма, семеен, Канада, 2013
 • 20.25 - Спасението; сезон 1, епизод 8, 2013
 • 22.45 - Как да ни се размине за убийство?; сезон 3, епизод 9, криминален, драма, САЩ, 2016
 • 23.50 - Как да ни се размине за убийство?; сезон 3, епизод 10, криминален, драма, САЩ, 2016
 • AXN White

  Събота, 29 Април

 • 00.50 - Спасението; сезон 1, епизод 8, 2013
 • 03.10 - Как да ни се размине за убийство?; сезон 3, епизод 10, криминален, драма, САЩ, 2016
 • 05.00 - Телешоп
 • 07.00 - Телешоп
 • 12.00 - Елементарно, Уотсън!; сезон 4, епизод 17, криминален, драма, САЩ, 2015
 • 13.00 - Телешоп
 • 13.15 - Елементарно, Уотсън!; сезон 4, епизод 18, криминален, драма, САЩ, 2015
 • 14.10 - Елементарно, Уотсън!; сезон 4, епизод 19, криминален, драма, САЩ, 2015
 • 15.10 - Елементарно, Уотсън!; сезон 4, епизод 20, криминален, драма, САЩ, 2015
 • 16.10 - Родина; сезон 7, епизод 10, драма, семеен, Канада, 2013
 • 17.10 - Родина; сезон 7, епизод 11, драма, семеен, Канада, 2013
 • 18.10 - Родина; сезон 7, епизод 12, драма, семеен, Канада, 2013
 • 19.10 - Родина; сезон 7, епизод 13, драма, семеен, Канада, 2013
 • 20.10 - Царство; сезон 3, епизод 9, драма, романтичен, САЩ, 2015
 • 21.05 - Царство; сезон 3, епизод 10, драма, романтичен, САЩ, 2015
 • 22.00 - Друговремец; сезон 2, епизод 5, драма, романтичен, САЩ, 2016
 • 23.05 - Друговремец; сезон 2, епизод 6, драма, романтичен, САЩ, 2016
 • AXN White

  Неделя, 30 Април

 • 00.00 - Родина; сезон 7, епизод 12, драма, семеен, Канада, 2013
 • 01.00 - Родина; сезон 7, епизод 13, драма, семеен, Канада, 2013
 • 02.00 - Друговремец; сезон 2, епизод 5, драма, романтичен, САЩ, 2016
 • 03.05 - Друговремец; сезон 2, епизод 6, драма, романтичен, САЩ, 2016
 • 04.00 - Царство; сезон 3, епизод 10, драма, романтичен, САЩ, 2015
 • 05.00 - Телешоп
 • 07.00 - Телешоп
 • 12.00 - Родина; сезон 7, епизод 1, драма, семеен, Канада, 2013
 • 13.00 - Телешоп
 • 13.15 - Скрити доказателства; сезон 3, епизод 7, криминален, драма, САЩ, 2013
 • 14.10 - Отмъщението; сезон 1, епизод 8, драма, мистерия, Турция, 2013
 • 16.25 - Родина; сезон 7, епизод 1, драма, семеен, Канада, 2013
 • 17.25 - Скрити доказателства; сезон 3, епизод 7, криминален, драма, САЩ, 2013
 • 18.20 - Скрити доказателства; сезон 3, епизод 8, криминален, драма, САЩ, 2013
 • 19.20 - Родина; сезон 7, епизод 2, драма, семеен, Канада, 2013
 • 20.20 - Отмъщението; сезон 1, епизод 9, драма, мистерия, Турция, 2013
 • 22.30 - Как да ни се размине за убийство?; сезон 3, епизод 10, драма, криминален, САЩ, 2017
 • 23.30 - Как да ни се размине за убийство?; сезон 3, епизод 11, драма, криминален, САЩ, 2017