Банка Пиреос България

Услуги

Депозити, фирми - стандартни

Депозит Пиреос Стандарт


Характеристики

Срок: от 1 месец до 12 месеца

Валута: BGN, EUR, USD, GBP

Минимална сума: за Пиреос Стандарт - 3 000

Лихвата се изплаща в края на периода. 

Довнасяне на суми по всяко време по Депозит Пиреос Стандарт, сключен за срок от 6- и 12-месеца.  За депозити със срок 1 и 3 месеца, довнасяне не се допуска.

При предсрочно закриване: депозитът се олихвява с годишен лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към момента на тегленето, за периода от датата на откриване /при депозитни продукти без автоматично подновяване/ или от датата на последния падеж /при депозитни продукти с автоматично подновяване/ до датата на предсрочното теглене и депозитът се закрива.

Продукт

Валута

Минимална сума

Годишни лихвен процент

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

ПИРЕОС СТАНДАРТ

BGN

3 000

0.01%

0.03%

0.06%

0.12%

ПИРЕОС СТАНДАРТ

EUR

3 000

0.01%

0.02%

0.05%

0.09%

ПИРЕОС СТАНДАРТ

USD

3 000

0.15%

0.25%

0.35%

0.75%

ПИРЕОС СТАНДАРТ

GBP

3 000

0.01%

0.02%

0.05%

0.08%

Oще услуги на банката

Контакти

Банка Пиреос България

Информационен център: 0700 12002
На цената на един градски разговор

Централа
бул. "Цариградско шосе" 115 Е, сграда Е, София-1000
тел. 0 700 12 002
факс: + 359 2/ 8004362
BIC: PIRBBGSF

piraeusbank.bg

Всичко от деня