Банка Пиреос България

Услуги

Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство)


Потребителски кредит

 

Вземете потребителски кредит от Банка Пиреос България:

  • Без такса за разглеждане на документи!

Размер: до 40 000 лв., минимум 500 лв.

Валута: Лева

Срок на погасяване: до 120 месеца (60 месеца за суми до 5 000 лв.), минимум 6 месеца

Обезпечение: Поръчител / солидарен длъжник може да бъде изискан в зависимост от оценката на платежоспособността на кредитоискателя

Лихвен процент: Променлив лихвен процент, формиран от шестмесечен SOFIBOR плюс надбавка. Шестмесечния SOFIBOR се актуализира, на първия работен ден на всяко календарно шестмесечие. За формиране на променливия лихвен процент, към момента е възприета стойност на шестмесечния SOFIBOR към първия работен ден на текущото календарно полугодие в размер на 0,163%.

 

Лихвен процент

с превод на заплата

7,70%

без превод на заплата

9,70%

при рефинансиране на кредити с общ размер над 10000 лв. (с превод на заплата)

7,10%

Допълнителни изисквания: 1) сключване на Застраховка "Живот", съгласно политиката на Банката; 2) сключване на рамков договор за издаване на дебитна карта при двата варианта на промоционалната оферта с превод на заплата

Усвояване на кредита: Еднократно

Виж: представителен пример
 

Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски.
 

Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи:  Без такса
  • Такса за оценка на кредитния риск (дължима при одобрен кредит)

90 лв. - за суми до 10 000 лв.

180 лв. - за суми от 10 000,01 лв. до 30 000 лв.

270 лв. - за суми над 30 000,01 лв. 

  • Такса предоговаряне и предсрочно погасяване съгласно Тарифата на Банката.

Представителен пример

Необезпечен потребителски кредит с превод на работна заплата:

При кредит в размер на 5000 лева, срок на изплащане 5 години., лихвен процент 7,70%, посочените такси по кредита и месечна такса за обслужване на дебитна карта 1,20 лв.: Годишен процент на разходите (ГПР) 9,36%, обща дължима сума 6 201,94 лева и месечна погасителна вноска 100,67 лева. ГПР не включва застраховка „Живот “.

 


Oще услуги на банката

Контакти

Банка Пиреос България

Информационен център: 0700 12002
На цената на един градски разговор

Централа
бул. "Цариградско шосе" 115 Е, сграда Е, София-1000
тел. 0 700 12 002
факс: + 359 2/ 8004362
BIC: PIRBBGSF

piraeusbank.bg

Всичко от деня