Банка Пиреос България

Услуги

Спестовни влогове, физически лица


Спестовна сметка “Автономия”


Спестовна сметка "Автономия" е предназначена за физически лица, които желаят да гарантират висока доходност и свобода на спестяванията си.

Основни характеристики на спестовна сметка "Автономия"

Валута: Спестовна сметка "Автономия" може да бъде открита в лева, евро и щатски долари

Срок: Спестовна сметка "Автономия" е безсрочен спестовен продукт

Изплащане на лихвата: Начислената лихва се изплаща на календарно шестмесечие като се капитализира

Лихвен процент: Лихвеният процент по спестовна сметка "Автономия" се начислява по скала в зависимост от наличния дневен баланс по сметката и престоя на средствата:

Сума

Валута

Лихвен %

0-10 000

BGN

0.03%

10 000.01 – 100 000

BGN

0.05%

над 100 000.00

BGN

0.07%

Сметка в евро (EUR)

Сума

Валута

Лихвен %

0 - 5000

EUR

0.02%

5000.01 – 50 000

EUR

0.04%

над 50 000.00

EUR

0.06%

 Сметка в долари (USD)

Сума

Валута

Лихвен %

0 - 5000

USD

0.02%

5000.01 – 50 000

USD

0.04%

над 50 000.00

USD

0.06%


Такси и комисиони

  • Откриване на сметка - 5 лв.
  • Поддържане на сметка – съгласно действащата Тарифа на банката
  • Закриване на сметка - без такса

Oще услуги на банката

Контакти

Банка Пиреос България

Информационен център: 0700 12002
На цената на един градски разговор

Централа
бул. "Цариградско шосе" 115 Е, сграда Е, София-1000
тел. 0 700 12 002
факс: + 359 2/ 8004362
BIC: PIRBBGSF

piraeusbank.bg

Всичко от деня