Българска банка за развитие

Контакти

Българска банка за развитие(Насърчителна банка АД), София

Централа
София 1000, ул. "Стефан Караджа" № 10,
телефон 02 / 9 306 333, факс 9306321,
e-mail:office@bdbank.bg
www.bdbank.bg
Българска банка за развитие е създадена след приемането на специален закон от Парламента на Република България през април 2008 година. Финансовата институция е наследник на Насърчителна банка. Мисията на Българската банка за развитие е да подпомага развитието на българската икономика като насърчава износа и подкрепя реализацията на икономическата политика на държавата по отношение на микро-, малките и средни предприятия.
Българската банка за развитие формира своя банкова група, включваща:
• Българска банката за развитие (ББР)
• Национален Гаранционен Фонд (НГФ)
• Фонд за капиталови инвестиции (ФКИ)