ТБ Виктория

Услуги

Контакти

Креди Агрикол България ЕАД
Бул."Княгиня Мария Луиза" №2, ет.5 София 1000
Телефон: +359 2 917 17 17
Факс: +359 2 917 11 58

Телекс: 23 265 CBGBG
SWIFT: BINVBGSF
E-mail: tbvictoria@tbvictoria.bg
Интернет адрес: http://www.tbvictoria.bg/ EИК:831595828
Всичко от деня