Тема#HR Guest

Учете от колегите си, независимо къде се намират в йерархията
Ценя хората, които се борят наравно с мен за оцеляването и успеха на компанията
Правилната самооценка ви помага при интервю за работа
Трите предизвикателства пред внедряването на електронно трудово досие
Преодоляване на притеснението преди интервю е ключов фактор за успех
Принципът „Изненадващо попадение“ със страхотни резултати при интервю за работа
Интервюто за работа е възможност за по-добро бъдеще
Надграждането на опита на служител е отговорност на работодателя
Желанието ни е да създадем организация от хора със сходна култура и ценности
Удовлетвореността на служителите и добрата работна атмосфера са водещи в BILLA
Съвместимостта с останалите членове на екипа е ключова при интервю за работа в Ocean Investments
Характерът на човека се оказа определящ за успешното му развитие на работното място
Колкото повече опит имаш, толкова по-непоколебим си на интервю
Какво очакват от кандидатите за работа експертите от "Човешки ресурси"?
Преди интервю за работа са важни дори здрависването и зрителният контакт
За нас като работодател е важно всеки човек да е еднакво добре посрещнат в екипа
Модерното работно място се адаптира и кореспондира с хората
Кандидатът за работа да бъде реалистичен във финансовите си очаквания
Никога не тръгвайте за интервю с нагласата, че нямате конкуренция
Все по-трудно мотивираме хората да се върнат в офисно пространство
Всичко от деня