С промените в Кодекса за социално осигуряване от началото на тази година те имат право на помощ за дълготрайна безработица от осигурителните фондове в размер на 90 лв. месечно, които ще получават в продължение на година и половина. За целта желаещите трябва да подадат молба в териториалното поделение на института по местоживеене, предаде Дневник. Правото да получават сумата имат безработни, които отговарят едновременно на четири условия. Мъжете трябва да са навършили 60 години и 6 месеца, а жените - 57 години и 6 месеца; не трябва да им достигат не повече от 5 точки за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст; кандидатите да са поддържали регистрация като безработни в бюрото по труда през последните 12 месеца; да са получавали обезщетение за безработица. Според НОИ от обезщетението ще могат да се възползват около 11 хил. души. За целта са необходими 12 млн. лв., осигурени от фонд "Безработица", който всяка година генерира излишък. От 1 януари 2007 г. Кодексът за социално осигуряване поощрява и хората, които вече са навършили годините за пенсия, имат право да се пенсионират, но не го правят и продължават да работят. Бонусът е, че когато все пак решат да кандидатстват за пенсия, всяка година допълнителен трудов стаж ще им носи коефициент 1.5, а не 1, както е в общия случай. Условието за мъжете е да са навършили 63 години и да имат 37 години осигурителен стаж. За жените - възрастта да е 59 години, а натрупаният стаж - 34 години.