Това заяви министърът на земеделието и горите Нихат Кабил пред БНР. “Всички предприятия ще бъдат уязвими, но специално при млекопреработвателните задължението на държавата към всички млекопроизводители във връзка с направената структурната реформа е за изчистване на целия път на млякото. Във връзка с бурното развитие на преработвателната промишленост изчистването на този път започна много ускорено отзад напред, заяви Нихат Кабил. Основното предизвикателство занапред ще бъде в двата основни елемента на "млечния" път: “Растениевъдството със самото животновъдство по отношение на всички критерии за отглеждане при добро здравословно състояние на животните, както и критериите за чистота на млякото; и самият процес на изкупуването и транспортирането на млякото”, поясни Кабил. “Във връзка с решението на Комитета по хранителната верига в Брюксел внесеното старо месо фирмите могат след преработка да го изнесат в трети страни, или да го преработят и оставят за консумация в България, обясни Нихат Кабил.