Анастас Тодоров каза, че заедно със Столична община започват инициатива Автоборса Горубляне да придобие легитимен вид и търговците да притежават нужните търговски регистрации. "Нашата идея е общинското тържище да бъде контролирано – с вход, изход, да бъдат изградени места, където ще работят нотариуси, застрахователи, хората ще могат да си наемат офиси. Но там ще може да бъде контролирано това, което влиза. В крайна сметка идеята е както браншовата организация, така и Общината да реализират някаква печалба. - добави Тодоров. На въпрос къде вероятно ще се локализира подобно общинско тържище, Тодоров обясни, че за сега няма нищо конкретно, но се обмисля варианта земите на бившия Битпазар - там има изградена инфраструктура, комуникационна мрежа, ВиК и т.н. Всичко е узаконено. "Всички търговци, които нямат собствен терен, но желаят да продължат да работят в същата сфера, ще са добре дошли." - допълни Тодоров.