Причината тези български граждани да отпаднат от избирателните списъци е ново изискване, което беше въведено със закона за избор на евродепутати. Според закона, за да бъдеш включен в избирателните списъци трябва да имаш не само постоянен, но и настоящ адрес на територията на България или друга държава от Европейския съюз. Дирекция ГРАО е установила, че общо 233 000 български граждани не отговарят на това изискване и е заличила имената им от списъците. Сто осемдесет и пет хиляди от тях са с настоящи адреси в Труция. В резултат на прочистването на списъците дори някой от тези хора да е в България в деня на изборите за евродепутати - 20 май, той няма да има никакъв шанс да гласува. Паралелно е направена проверка и за спазването на така наречения принцип на уседналост - другото нововъведение в закона, около което се разгоряха големи спорове и срещу което ДПС силно протестираше. По тази линия обаче от списъците са заличени имената едва на 8 души. Принципът за уседналост в закона за избор на евродепутати изисква поне 60 дни пребиваване в България или друга страна от ЕС, считано от датата на вота.