Мерките предвиждат компенсиране загубите чрез Държавен фонд “Земеделие” на база средни разходи за декар по региони, предаде БГНЕС. Тези средни стойности ще бъдат изготвени от Института по аграрна икономика и ще бъдат приети от Консултативния съвет по зърното на 6 юни т.г. Загубите ще се изчисляват за всяко отделно стопанство въз основа на протоколи, съставени от общинските комисии преди жътвата. Държавен фонд “Земеделие” ще предоставя преференциални кредити за тазгодишната есенна сеитба. Министърът на земеделието ще информира търговските банки за готовността на Разплащателната агенция да издава сертификати на желаещите земеделски стопани да получат кредити от банки. Ще бъде създаден регистър на молбите за издаване на констативни протоколи за състоянието на посевите, а до 2 юли Националният център за мониторинг на неблагоприятните климатични условия ще изготви доклад за състоянието на посевите, който ще бъде изпратен в Европейската комисия. Председателят на Националния съюз на зърнопроизводителите Красимир Аврамов подчерта, че с тези 8 мерки частично се удовлетворяват исканията на зърнопроизводителите, но едва след като мерките бъдат представени на регионалните структури на зърнопроизводителите, ще стане ясно дали те ще протестират на 5 и 6 юни пред Министерски съвет. Аврамов подчерта, че министър-председателят е обидил зърнопроизводителите, като е казал, че те са си измислили сушата, за да не плащат рента.