Това съобщи БТА, като се позова на източници в съдебната плата и на единия от двамата назначени синдици. Те ще получават общо възнаграждение 3000 лева на месец.
С това решение комбинатът ще продължи дейността си, но под надзора на синдиците. Така е възможно да бъдат сключвани нови сделки, но след предварителното съгласие на синдиците. Всички плащания по ангажименти на комбината също трябва да бъдат съгласувани.
Производството по делото е образувано въз основа на молба от "Пещоремонт" АД - София за откриване на производство по несъстоятелност на комбината в качеството му на кредитор. Към молбата на "Пещоремонт" са се присъединили и още пет фирми. В молбата си те посочват, че последните месеци задълженията на комбината нарастват заедно с невъзможността за плащането им.
По делото от страна на "Кремиковци" е постъпило възражение, в което пише, че ако бъде назначен синдик, това ще затрудни дейността на комбината. Съдът е записал в определението си, че е налице финансова нестабилност.