Това показват обобщени резултати от оценката на качеството на образователните услуги, осъществена в 57 средни общообразователни училища на територията на Столичната община от Института "Отворено общество", предаде БТА.
Данните бяха представени от експерти на института в Столичната община. В изследването участваха с мнения около 900 родители, 1005 ученици, 120 учители и 20 директори на училища, каза Илко Йорданов, експерт в института. По думите му седем от осем анкетирани ученици в столичните училища определят като цяло избора си на училище за сполучлив. В същото време 38% от учениците заявяват, че ако имат възможност, не биха влизали в часовете на повече от половината си преподаватели.
Резултатите показват, че почти 60 на сто от анкетираните деца споделят, че им е било необходимо да вземат частни уроци. Този дял при родителите е по висок, като две трети от анкетираните заявяват необходимостта от частни уроци за децата им.
Отново почти 2/3 от родителите признават, че не стъпват в училище през учебната година, ако не са специално повикани. Още над 16 на сто от тях са ходили в училището на детето си без да са специално повикани, само един-два пъти през учебната година.
Данните сочат още, че 55% от анкетираните директори и 70% от учителите смятат, че изминалата учебна година е била успешна за училището им. Едва около една четвърт от учителите и малко над една трета от анкетираните директори обаче заявяват, че учебната година е била положителна за реформите в образованието. Тези данни показват, че директорите и учителите казват на политиците, че им са длъжници по отношение на образователната реформа, посочи Илко Йорданов. Той отбеляза, че около 27% от учениците са отговорили, че училището ги подготвя за живота и за пазара на труда.