Причината е, че здравното заведение не е в състояние повече да се самофинансира при наложения висок наем и неизгодни договорни условия от общината. Това съобщи управителят на центъра д-р Николай Ферфериев. "Свети Зосим" е единственият медицински център на територията на цялата община Созопол и обслужва над 14 000 жители от Созопол и 12 села. Центърът разполага с медицинска лаборатория и специализирани лекарски кабинети. Медицински център "Свети Зосим" е разположен в приземния етаж на сградата на община Созопол. Той е създаден след закриването на единствената общинска поликлиника в града. "Това е второто затваряне на центъра през последните три години, но този път вероятно ще е завинаги", каза д-р Ферфериев. Той уточни, че центърът работи по договор със здравната каса, с което изпълнява и социални функции, понеже е единственото специализирано здравно заведение в цялата община. "Вместо да спомага медицинското обслужване на гражданите и нашата дейност, общината налага само високи наеми и неприемливи договорни условия. Досега не сме получили от общината никаква медицинска апаратура или съдействие. Според мен, община Созопол напълно е абдикирала от здравеопазването", заяви д-р Ферфериев. Въпреки, че е голям туристически център, Созопол е единственият град в България със закрита поликлиника. Сега Созопол ще стане и единственият град в България без нито едно здравно заведение, обясни д-р Ферфелиев. Бургас, БТА