Над 300 жители на с. Черни връх участваха в подписка за отделяне от община Камено, тъй като виждат по-голяма перспектива пред себе си, ако станат бургазлии. Впоследствие кметът Димитър Николов и Общински съвет – Бургас подкрепиха искането за провеждане на референдум в село Черни връх.

Това решение беше атакувано от кмета Стефан Бонев Стефанов и група общински съветници от Камено, но ВАС остави жалбите им без разглеждане, като неоснователни. Оттук нататък, според законите на страната, областният управител следва да предложи на общинския съвет на общината, от чиято територия се иска отделянето, да приеме решение за провеждане на референдум в съответното населено място.

За три години Черни връх е второто село, което официално е предприело действия за присъединяване към община Бургас. Преди време процедурата беше успешно финализирана от село Извор.